Fler än en person i timmen drabbas av hjärtstillestånd i Sverige. Snabb och effektiv behandling inom loppet av några få minuter är avgörande. Internationella studier visar att vid snabb behandling med en kombination av hjärtstartare och hjärt-lungräddning, är chansen att överleva betydligt högre. Vi på CH Företagsutbildning erbjuder ett utbud av några av marknadens bästa defibrillatorer.

Om ert företag har behov av eller frågor om defibrillatorer så är ni välkomna att kontakta oss. Nedan finner ni lite info om de defibrillatorer som vi säljer och marknadspriser på dem. Alla priser på hemsidan är exkl. moms.

ZOLL AED Plus

ZOLL AED Plus, är den enda hjärtstartaren med inbyggd feedback för hjärt-och lungräddning, som mäter och registrerar de utförda hjärtkompressionerna – och som ger dig direkt feedback, vilket hjälper dig att utföra dem korrekt.

Zolls elektroder mäter hur hårt och fort du trycker under hjärt-och lungräddningen, och ger dig röstmeddelanden som feedback. Ljud- och bildmeddelanden hjälper dig att utföra livräddningen enkelt och effektivt. Du får kombinerade bild, röst – och textmeddelanden, vilket är unikt för denna hjärtstartare. De hjälper dig genom varje steg i livräddningen.

Blinkande lampor vid bilderna visar i vilken ordning de olika momenten ska utföras, vilket gör att du kan fokusera på det som ska göras och inte behöver fundera över vad du ska göra härnäst. Det är tidsbesparande och därmed livsbesparande, då varje sekund är viktig.

Hjärtstartaren kan även ge hjälp med bröstkompressioner vid behov. Hjärtstartaren utför automatiska självtester för att garantera att den fungerar som den ska. Den har en livslängd på fem år i stand-byläge. Elektroderna och batterierna behöver bytas var femte år.

Hjärtstartaren drivs av vanliga batterier som finns tillgängliga i de flesta affärer. Designen är användarvänlig, och med sin gröna färg är den väl synlig. Den är enkel att använda för alla. Den är mycket tålig för väder, vatten och smuts, och har testats ibland annat regn och fabriker. Hjärtstartaren kan även användas på barn med speciella barnanpassade elektroder. Den känner automatiskt av att det är ett barn som ska räddas.

16 269 kr

Laerdal HS1

Laerdal HS1 tillverkas av Philips och är en populär modell på marknaden.
Modellen är utrustad med en inbyggd röst som lugnt och tydligt hjälper dig
genom processen med hjärt- lungräddningen och defibrillering. Instruktionerna är mycket lätta att följa även för den person som inte är utbildad i HLR.

Med träning kommer du att känna dig så trygg att det kommer vara möjligt för
dig att rädda livet på en medarbetare, en vän, en familjemedlem eller någon
annan som faller ihop på gatan.

Philips Heartstart HS1 är dessutom utrustade med en Hjärt- och Lungräddnings
guide, HLR som hjälper den ovana med en detaljerad beskrivning hur man ska
utföra HLR.

Med Philips patenterade Quick-shock är den dessutom en av de snabbaste på
marknaden att kunna ge en strömstöt. Modellen är utrustad med automatiska självtester som kontrollerar alla viktiga funktioner dagligen, för att säkra att du alltid har en fungerande hjärtstartare i en livshotande situation.

12 800 kr

Lifepack CR Plus

Lifepack CR Plus har en inbygd röst som tallar till dig och talar om för dig vad du skall göra. Den är speciellt skapad för den personen som kommer först till platsen. Utformad för livräddare med minimal utbildning och erfarenhet.Lifepak CR Plus har en 1 2 3 funktion som fungerar på följande vis:

Tryck på knappen som blinkar om du uppmanas att göra det.Dessa 3 steg står även beskrivet med bilder i locket på defibrillatorn.Defibrillatorn använder den nyaste adaptiv fas teknologin. Det betyder att den anpassar behandlingen automatisk så att den passar den drabbades behov. Den tillför också extra stötar med mera energi om hjärtat inte svarar på den första stöten. Lifepack CR Plus är en enkel och prisvärd defibrillator.

13 500 kr

HeartStart FRx

Philips HeartStart FRx är en av marknadens enklaste och mest användarvänliga hjärtstartare. Den har en högre IP-klass än Philips HeartStart HS1, vilket innebär att den är mer robust och tålig och klarar tuffare miljöer där livräddare kan behöva vistas; regnväder, ombord på flygplan, simhallar, metallytor eller industriområden.

Designen är enkel och mycket pedagogisk. I ett kritiskt läge är tydlighet mycket viktigt och röstinstruktionen vägleder dig i HLR och om hur du hanterar hjärtstartaren.

Den har ett omfattande automatiskt självtest som kontrollerar alla vitala funktioner, vilket gör att den alltid är redo att tas i bruk. Den ger besked om när det är dags att byta elektroder och batteri.

Samma elektroder används till barn och vuxna, till barn sätts en särskild nyckel in i
hjärtstartaren (Barnnyckel finns som tillval). 8 års garanti.

Rekommenderad för: Användare med ingen, eller liten erfarenhet.
Lämplig placering: Idrottshallar, utomhusmiljöer, industrier, flygplan, simhallar eller i annan utsatt miljö.
Minimalt underhåll: Heartstart FRx kräver inga regelbundna tekniska underhållsprogram. Alla vitala funktioner testas i det interna självtestprogrammet som även kontrollerar energiladdning/-urladdning och elektroder. När statusindikatorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och FRx är redo för
användning. I annat fall avger FRx en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs, tex byte av elektroder eller batteri. Med FRx i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder (vartannat år) och batteri (vart 4:e år).

15 500 kr

Barnnyckel kostar 1000 kr