KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning lär du dig mer om sjukdomen MS. Vi pratar om orsaker, vad som händer
i kroppen, symtom och annat som rör sjukdomen. Detta för att kunna hjälpa den i din närhet
som har denna sjukdom på bästa sätt. Fokus ligger på eran anhöriga eller kunds vardag. Vad
kan du som närstående eller assistent göra för att hjälpa till och underlätta vardagen. Vi
individanpassar utbildningen efter eran kunds/ närståendes behov om detta är ett önskemål.
(Det kan finnas behov av att prata med någon i personens närhet innan utbildningen så att vi
vet vart problemen ligger och för att ni skall få den bästa hjälpen och utbildningen som går.
Vi har tystnadsplikt). Om ni i stället önskar en allmän genomgång av sjukdomen är detta
också en möjlighet. Vi gör det som du behöver

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Från 1 timme till 5 timmar beroende på om man sätter ihop utbildningen med någon annan
diagnos och eller en HLR utbildning. Det går mycket bra att kombinera utbildningen med
flera diagnoser eller en HLR utbildning. Hör av er till oss för mer information

FÖRKUNSKAPER:

Inga

MÅLGRUPP:

Personliga assistenter, Närstående eller andra som har personer i sin närhet som
har MS och som skulle vilja lära sig mer om sjukdomen och hur man kan hjälpa den
drabbade

KURSENS MÅL:

Är att öka kunskapen om sjukdomen dess behandling symtom och liknande så
att det kan bli lättare för anhöriga / närstående att ge rätt hjälp

KURSINNEHÅLL:

Vad är det för sjukdom?
Olika typer av MS
Vad händer i kroppen?
Allmänna Symtom?
(om önskas specifika symtom för eran kund)
Behandling
Mediciner
Vad kan du göra?
Om det fattas något i utbildningen så hör av dig så löser vi det

ANTAL DELTAGARE:

10-15

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler