KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning lär du dig mer om vad det innebär att ha fått en stroke. Vi pratar om
orsaker, vad som hänt i kroppen, symtom och annat som rör den stroke drabbade. Detta för att
kunna hjälpa den i din närhet som har drabbats av en stroke på bästa sätt. Fokus ligger på eran
anhöriga eller kunds vardag. Vad kan du som närstående eller assistent göra för att hjälpa till
och underlätta vardagen. Vi individanpassar utbildningen efter eran kunds/ närståendes behov
om detta är ett önskemål. (Det kan finnas behov av att prata med någon i personens närhet
innan utbildningen så att vi vet vart problemen ligger och för att ni skall få den bästa hjälpen
och utbildningen som går. Vi har tystnadsplikt). Om ni i stället önskar en allmän genomgång
av sjukdomen är detta också en möjlighet. Vi gör det som du behöver

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Från 1 timme till 5 timmar beroende på om man sätter ihop utbildningen med någon annan
diagnos och eller en HLR utbildning. Det går mycket bra att kombinera utbildningen med
flera diagnoser eller en HLR utbildning. Hör av er till oss för mer information.

FÖRKUNSKAPER:

Inga

MÅLGRUPP:

Personliga assistenter, Närstående eller andra som har personer i sin närhet som drabbats av
stroke eller som skulle vilja lära sig mer om sjukdomen och hur man kan hjälpa den drabbade.

KURSENS MÅL:

Är att öka kunskapen om sjukdomen dess behandling symtom och liknande så
att det kan bli lättare för anhöriga / närstående att ge rätt hjälp

KURSINNEHÅLL:

Blödning/ propp Vad är skillnad
Vad händer i kroppen?
Allmänna Symtom?
(om önskas specifika symtom för eran kund)
Behandling
Mediciner
Vad kan du göra?
Om det fattas något i utbildningen så hör av dig så löser vi det

Vid önskemål bjuder vi på fika under vår korta paus

ANTAL DELTAGARE:

10-15

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler