KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning lär du dig mer om funktionsnedsättningen autism. Vi pratar om orsaker,
vad som händer i hjärnan symtom och annat som rör denna funktionsnedsättning. Detta för att
kunna hjälpa den i din närhet som har denna funktionsnedsättning på bästa sätt. Fokus ligger
på eran anhöriga eller kunds vardag. Vad kan du som närstående eller assistent göra för att
hjälpa till och underlätta vardagen. Vi individanpassar utbildningen efter eran kunds/
närståendes behov om detta är ett önskemål. (Det kan finnas behov av att prata med någon i
personens närhet innan utbildningen så att vi vet vart problemen ligger och för att ni skall få
den bästa hjälpen och utbildningen som går. Vi har tystnadsplikt). Om ni i stället önskar en
allmän genomgång av funktionsnedsättningen är detta också en möjlighet. Vi gör det som du
behöver

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Från 1 timme till 5 timmar beroende på om man sätter ihop utbildningen med någon annan
diagnos och eller en HLR utbildning. Det går mycket bra att kombinera utbildningen med
flera diagnoser eller en HLR utbildning. Hör av er till oss för mer information

FÖRKUNSKAPER:

Inga

MÅLGRUPP:

Personliga assistenter, Närstående eller andra som har personer i sin närhet som har ADHD
och som skulle vilja lära sig mer om funktionsnedsättningen och hur man kan hjälpa den
drabbade.

KURSENS MÅL:

Är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen dess behandling symtom och liknande så att
det kan bli lättare för anhöriga / närstående att ge rätt hjälp.

KURSINNEHÅLL:

Vad är autism
Vad händer i hjärnan?
Allmänna Symtom?
(om önskas specifika symtom för eran kund)
Behandling
Mediciner
Vad kan du göra?
Om det fattas något i utbildningen så hör av dig så löser vi det

ANTAL DELTAGARE:

10-15

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler