KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning lär du dig mer om den sjukdom diagnos som du har behov av att lära dig
om. Vi kan utbilda dig i alla ofta förekommande diagnoser och sjukdomar.
Det är bara att kontakta oss för att hör om vi utbildar i just din kund / närståendes diagnos/
sjukdom. Vi pratar om orsaker, vad som händer i kroppen, symtom och annat som rör
sjukdomen/ diagnosen. Detta för att kunna hjälpa den i din närhet som har denna sjukdom/
diagnos på bästa sätt. Fokus ligger på eran anhöriga eller kunds vardag. Vad kan du som
närstående eller assistent göra för att hjälpa i din kunds vardag. Vi individanpassar
utbildningen efter eran kunds/ närståendes behov om detta är ett önskemål. (Det kan finnas
behov av att prata med någon i personens närhet innan utbildningen så att vi vet vart
problemen ligger och för att ni skall få den bästa hjälpen och utbildningen som går. Vi har
tystnadsplikt). Om ni i stället önskar en allmän genomgång av sjukdomen är detta också en
möjlighet. Vi gör det som du behöver

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Från 1 timme till 5 timmar beroende på vilken diagnos / sjukdom och om man sätter ihop
utbildningen med någon annan diagnos / sjukdom och eller en HLR utbildning. Det går
mycket bra att kombinera utbildningen med flera diagnoser eller en HLR utbildning. Hör av
er till oss för mer information.

FÖRKUNSKAPER:

Inga

MÅLGRUPP:

Personliga assistenter, Närstående eller andra som har personer i sin närhet som
har epilepsi och som skulle vilja lära sig mer om sjukdomen och hur man kan hjälpa den
drabbade.

KURSENS MÅL:

Är att öka kunskapen om sjukdomen/ diagnosen dess behandling symtom och liknande så att
det kan bli lättare för anhöriga / närstående att ge rätt hjälp.

KURSINNEHÅLL:

Vad är det för sjukdom?
Vad händer i kroppen?
Allmänna Symtom?
(om önskas specifika symtom för eran kund)
Behandling
Mediciner
Vad kan du göra?
Om det fattas något i utbildningen så hör av dig så löser vi det

ANTAL DELTAGARE:

10-15

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler