KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning får du lära dig lite om vad du skall göra om en person har varit med om en olycka eller sjukdomsfall på en vuxen. Du får lära dig hur du hanterar olika situationer så att du kan känna dig mer säker om en akut situation skulle uppstå.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Ca 3 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Inga

MÅLGRUPP:

Alla som vill lära sig om hur man tar hand om en akut skadad person och personer med dolda handikapp

KURSENS MÅL:

Få kursdeltagarna att känna mer trygghet och önskan att agera om de skulle komma till en olycksplats eller till en person med ett pågående akut sjukdomsfall.

KURSINNEHÅLL:

 • Psykiska reaktioner
 • Akut omhändertagande av skadade
 • Vi lär er vad man gör om någon sätter i halsen vuxna och barn.
 • Olycksplats hur man prioriterar, bedömer, larmar och agerar på bästa sätt ( LABC)
 • Fallskador nack-ryggskador
 • Brännskador
 • Blödningar yttre, inre, cirkulationssvikt samt sår
 • Fixering
 • Klämskador
 • Allergisk reaktion
 • Stroke upptäcka i tid vilka symtom
 • Hjärtinfarkt Symtom och hur förebygga
 • Diabetes
 • Förgiftningar
 • Kramper och Epilepsi
 • Kris och krisstöd
 • Alla får certifikat i första hjälpen efter godkänd genomförd kurs

ANTAL DELTAGARE:

10-12

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.