KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning går vi igenom hjärtlungräddning och en och två livräddarteknik på vuxen för sjukvårdspersonal, vi tränar också med enkla hjälpmedel. Vi påminner även om vad man gör när någon har satt i halsen. Vi tränar mycket scenario träning i par och i era verkliga miljöer.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Ca 4 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Inläst kursbok i HLR kommer att skickas till dig innan kursen Godkänd webbutbildning för S-HLR Vuxen http://webbutbildning.hlr.nu/

MÅLGRUPP:

Riktar sig till vårdpersonal på sjukhus, inom primärvård och övriga sjukvårdsinrättningar samt de som studerar vid vårdutbildningar.

KURSENS MÅL:

Att all sjukvårdspersonal är utbildade i både SHLR vuxen och barn för att kunna ta hand om ett akut hjärtstopp hos en patient vuxen eller barn

KURSINNEHÅLL:

 • Inledning och bakrund till kursen
 • Kedjan som räddar liv
 • Hjärstopp hos vuxna
 • Luftvägsstopp hos vuxna
 • Skillnad mellan barn och vuxna Varför skall man gå egen kurs för barn
 • Defibrillator
 • Vuxen HLR med enkla hjälpmedel
 • Behandling under hjärtstopp hos vuxna på sjukhus/ i prehospital verksamhet
 • Alla kursdeltagare får kompetenskort i S-HLR efter godkänd genomförd kurs

De övningar som ingår är:

 • Grundläggande HLR till vuxna en livräddarteknik
 • Grundläggande HLR till vuxna två livräddartekniker
 • Handgrepp för att kunna hjälpa vuxna/ barn med luftvägsstopp
 • Hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid akuta situationer hos vuxna i form av scenarier

Vid önskemål bjuder vi på fika under vår korta paus

ANTAL DELTAGARE:

6 personer

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.