KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning går vi igenom hjärtlungräddning och en och två livräddarteknik på barn för sjukvårdspersonal. Vi tränar också med enkla hjälpmedel. Vi påminner även om vad man gör när ett barn har satt i halsen. Vi tränar mycket på scenario träning i par och i era verkliga miljöer.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Ca 4 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Inläst kursbok i HLR kommer att skickas till dig innan kursen godkänd webbutbildning för S-HLR Vuxen http://webbutbildning.hlr.nu/

MÅLGRUPP:

Riktar sig till vårdpersonal på sjukhus, inom primärvård och övriga sjukvårdsinrättningar samt de som studerar vid vårdutbildningar.

KURSENS MÅL:

Att all sjukvårdspersonal är utbildade i både SHLR vuxen och barn för att kunna ta hand om ett akut hjärtstopp hos en patient vuxen eller barn.

KURSINNEHÅLL:

 • Introduktion bakgrund till kursen
 • Kedjan som räddar barn
 • Hjärtstopp hos barn
 • Andningsstopp hos barn
 • Stabilt sidoläge
 • Barn HLR med enkla hjälpmedel
 • Luftvägsstopp hos barn
 • Behandling av hjärtstopp hos barn på sjukhus i pre hospital verksamhet
 • Alla kursdeltagare får kompetenskort i S-HLR barn efter godkänd genomförd kurs

De övningar som ingår är:

 • Grundläggande HLR till barn en livräddarteknik
 • Grundläggande HLR till barn livräddarteknik två
 • Handgrepp för att kunna hjälpa barn/vuxna med luftvägsstopp
 • Hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid akuta situationer hos barn i form av scenarioträning.

Vid önskemål bjuder vi på fika under vår korta paus

ANTAL DELTAGARE:

6 personer

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.