KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning så lär du dig att utbilda dina kollegor på vårdcentralen eller sjukhuset i
HLR för sjukvårdspersonal. Vi lär dig att med trygghet kunna utbilda andra i HLR för
sjukvårdspersonal. Vi går även igenom en S-HLR grundutbildning sa att vi är säkra på att du
vet vad det är du skall utbilda om.
Vi går igenom allt som du behöver veta både i S- HLR kunskaper, luftvägsstopp och
pedagogik för att klara av att stå framför en grupp och lära dom göra HLR för
sjukvårdspersonal.
Vi går även igenom vad du som instruktör behöver för material för att utföra en S- HLR
utbildning
När du går från denna utbildning har du med dig tillräckligt med kunskaper för att känna dig
trygg i din roll som S HLR- instruktör. Under denna utbildning ingår både lunch och fika.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

ca 8 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Läst kursbok i S-HLR
Läst instruktörsbok i S- HLR denna skickas till deltagarna innan utbildningen
Utfört ett webbtest på HLR rådets hemsida http://webbutbildning.hlr.nu/

Förbereda en träningsuppgift som kommer skickas till dig innan

MÅLGRUPP:

vårdcentraler sjukhus eller annan vårdpersonal som vill ha en
instruktörsutbildning i S HLR

KURSENS MÅL:

Att kursdeltagarna skall kunna genomföra en grundutbildning och bedöma sina blivande
kursdeltagare i HLR teknik. Vi vill att våra instruktörer skall förstå hur viktig det är med
scenarioträning under en S HLR utbildning. Vi vill även att våra blivande instruktörer skall
förstå vad det innebär att jobba med standardiserade utbildningar.

KURSINNEHÅLL:

Grundutbildning S HLR

• Inledning och bakgrund till kursen
• Kedjan som räddar liv
• Hjärtstopp hos vuxna
• Luftvägsstopp hos vuxna
• Skillnad mellan barn och vuxna Varför skall man gå egen kurs för barn
• Defibrillator
• Vuxen HLR med enkla hjälpmedel
• Behandling under hjärtstopp hos vuxna på sjukhus/ i prehospital verksamhet
• Alla kursdeltagare får kompetenskort i S-HLR efter godkänd genomförd kurs
Prata igenom vilka scenarios som ingår i en grundutbildning
• Grundläggande HLR till vuxna en livräddarteknik
• Grundläggande HLR till vuxna två livräddartekniker
• Handgrepp för att kunna hjälpa vuxna/ barn med luftvägsstopp
• Hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid
akuta situationer hos vuxna i form av scenarier

Instruktörs del

• Vad krävs för att planera och genomföra en grundutbildning
• Material som behövs för kursen
• Bedöma kursdeltagarnas HLR teknik
• Bedöma deltagarnas teknik för att åtgärda ett luftvägsstopp
• Förstå vikten av mycket scenarioträning under en utbildning
• Förstå vad det innebär och vikten av att jobba med standardiserade
utbildningsprogram
• Viktigt att deltagaren förstår vikten av kvalitet på HLR och utbildning hos sina
blivande elever
• Förstå vikten av att repetera HLR utbildningar med jämna mellanrum
• Certifikat erhålls efter genomgången kurs

ANTAL DELTAGARE:

1-5

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler