KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning så lär du dig att utbilda dina kollegor eller vänner i
Grundläggande HLR med hjärtstartare. Vi lär dig att med trygghet kunna utbilda andra i HLR
teknikerna. Vi går även igenom en grundutbildning i HLR så att det är tydligt vad det är du i
framtiden skall utbilda i.
Vi går igenom allt som du behöver veta både i HLR kunskaper om hjärtstartaren och
pedagogik för att klara av att stå framför en grupp och lära dom göra HLR.
Vi går även igenom vad du som instruktör behöver för material för att utföra en HLR
utbildning
När du går från denna utbildning har du med dig tillräckligt med kunskaper för att känna dig
trygg i din roll som HLR instruktör. Under denna utbildning ingår både lunch och fika.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

ca 8 timmar fika och lunch ingår

FÖRKUNSKAPER:

Läst instruktörsbok i HLR denna skickas till deltagarna innan utbildningen
Utfört ett webbtest på HLR rådets hemsida
Förbereda en träningsuppgift som kommer skickas till dig i

MÅLGRUPP:

företag / klubbar som vill ha en instruktör i HLR på sin klubb eller i sitt företag.
Eller privatpersoner som önskar kunna utbilda sina vänner i HLR

KURSENS MÅL:

Att kursdeltagarna skall kunna genomföra en grundutbildning och bedöma sina blivande
kursdeltagare i HLR teknik. Vi vill att våra instruktörer skall förstå hur viktig praktisk träning
på docka är under en HLR Utbildning. Vi vill även att våra blivande instruktörer skall förstå
vad det innebär att jobba med standardiserade utbildningar.

KURSINNEHÅLL:

Grundutbildning i HLR

• Varför hjärt-lungräddning
• De första kritiska minuterna
• Kedjan som räddar liv
• Kontrollera livstecken
• Skapa öppen luftväg
• Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
• Larma på rätt sätt
• Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp (alla får träna på egen docka)
• Åtgärder vid luftvägsstopp Barn / vuxna
• Vi visar hur en pocketmask / munskydd som används vid mun till mun metoden fungerar
• Information och demonstration av hjärtstartare. även övning med denna om det behövs
• Alla kursdeltagare får ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd kurs

Instruktörs del

• Vad krävs för att planera och genomföra en grundutbildning
• Material som behövs för kursen
• Bedöma kursdeltagarnas HLR teknik
• Bedöma deltagarnas teknik för att åtgärda ett luftvägsstopp
• Förstå vikten av mycket träning under en utbildning
• Förstå vad det innebär och vikten av att jobba med standardiserade
utbildningsprogram
• Viktigt att deltagaren förstår vikten av kvalitet på HLR och utbildning hos sina
blivande elever
• Förstå vikten av att repetera HLR utbildningar med jämna mellanrum
• Certifikat erhålls efter genomgången kurs

ANTAL DELTAGARE:

1-5

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler