KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning så lär du dig att utbilda dina kollegor eller vänner i första hjälpen. Vi lär
dig att med trygghet kunna utbilda andra i första hjälpen. Vi går även igenom en
grundutbildning i första hjälpen så att det är tydligt vad det är du i framtiden skall utbilda i.
Vi går igenom allt som du behöver veta både i första hjälpen kunskaper och pedagogik för att
klara av att stå framför en grupp och lära dom göra första hjälpen i en akut situation.
Vi går även igenom vad du som instruktör behöver för material för att utföra första hjälpen
utbildning
När du går från denna utbildning har du med dig tillräckligt med kunskaper för att känna dig
trygg i din roll som första hjälpen instruktör. Under denna utbildning ingår både lunch och
fika.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

ca 8 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Läst kursbok i första hjälpen den skickas till deltagarna innan kursen
Läst instruktörsbok i första hjälpen denna skickas till deltagarna innan utbildningen

Förbereda en träningsuppgift som kommer skickas till dig innan

MÅLGRUPP:

företag / klubbar som vill ha en instruktör i första hjälpen på sin klubb eller i sitt företag.
Eller privatpersoner som önskar kunna utbilda sina vänner i första hjälpen.

KURSENS MÅL:

Att kursdeltagarna skall kunna genomföra en grundutbildning och bedöma sina
blivande kursdeltagare i första hjälpen. Vi vill att våra instruktörer skall förstå hur viktig det
är med repetitionsutbildningar av första hjälpen. Vi vill även att våra blivande instruktörer
skall förstå vad det innebär att jobba med standardiserade utbildningar.

KURSINNEHÅLL:

Genomgång av en grundkurs i HLR och Första hjälpen

Instruktörs del

• Vad krävs för att planera och genomföra en grundutbildning
• Material som behövs för kursen
• Bedöma kursdeltagarnas barn HLR teknik
• Bedöma deltagarnas teknik för att åtgärda ett luftvägsstopp
• Förstå vikten av mycket scenarioträning under en utbildning
• Förstå vad det innebär och vikten av att jobba med standardiserade
utbildningsprogram
• Viktigt att deltagaren förstår vikten av kvalitet på HLR och utbildning hos sina
blivande elever
• Förstå vikten av att repetera HLR utbildningar med jämna mellanrum
• Certifikat erhålls efter genomgången kurs

ANTAL DELTAGARE:

1-5

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler