KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning så lär du dig att utbilda dina kollegor eller vänner i D- HLR för
insatspersonal. Vi lär dig att med trygghet kunna utbilda andra i D- HLR. Vi går även igenom
en grundutbildning i D HLR utbildning så att det är tydligt vad det är du i framtiden skall
utbilda i.
Vi går igenom allt som du behöver veta både i kunskaper om HLR, hjärtstartaren och
pedagogik för att klara av att stå framför en grupp och lära dom D HLR.
Vi går även igenom vad du som instruktör behöver för material för att utföra en D- HLR
utbildning
När du går från denna utbildning har du med dig tillräckligt med kunskaper för att känna dig
trygg i din roll som D-HLR instruktör. Under denna utbildning ingår både lunch och fika

UTBILDNINGENS LÄNGD:

ca 8 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Inläst kursbok i D-HLR denna skickas till dig deltagarna innan utbildningen
Läst instruktörsbok i barn D- HLR denna skickas till deltagarna innan utbildningen

Utfört ett webbtest på HLR rådets hemsida http://webbutbildning.hlr.nu/

Förbereda en träningsuppgift som kommer skickas till dig innan

MÅLGRUPP:

företag / klubbar som vill ha en instruktör i första hjälpen på sin klubb eller i sitt företag.
Eller privatpersoner som önskar kunna utbilda sina vänner i första hjälpen.

KURSENS MÅL:

Att kursdeltagarna skall kunna genomföra en grundutbildning och bedöma sina
blivande kursdeltagare i D-HLR. Vi vill att våra instruktörer skall förstå hur viktig det är med
repetitionsutbildningar av första hjälpen. Vi vill även att våra blivande instruktörer skall förstå
vad det innebär att jobba med standardiserade utbildningar

KURSINNEHÅLL:

D-HLR del

• Vuxen – HLR en – och två livräddartekniker alla får öva på egen docka
• Vikten av tidigt larm, tidig HLR oh tidig defibrillering
• Larmrutiner
• Vad händer vid ett hjärtstopp
• Om hjärtat
• Kontroll av livstecken
• Andningsmask alla får öva på egen docka
• Akututrustning
• Stabilt sidoläge vi övar praktiskt
• Defibrillator apparatgenomgång
• Så använder du en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
• HLR vid speciella tillstånd
• Åtgärder vid luftvägsstopp vi tränar åtgärderna på varandra och på docka
• Etik och säkerhetsaspekter
• Underhåll och ansvar
• Det finns tid att svara på frågor från erfaren instruktör
• Alla kursdeltagare kommer få ett kompetenskort i D- HLR efter godkänd genomförd kurs

Instruktörs del

• Vad krävs för att planera och genomföra en grundutbildning
• Material som behövs för kursen
• Bedöma kursdeltagarnas barn HLR teknik
• Bedöma deltagarnas teknik för att åtgärda ett luftvägsstopp
• Förstå vikten av mycket scenarioträning under en utbildning
• Förstå vad det innebär och vikten av att jobba med standardiserade
utbildningsprogram
• Viktigt att deltagaren förstår vikten av kvalitet på HLR och utbildning hos sina
blivande elever
• Förstå vikten av att repetera HLR utbildningar med jämna mellanrum
• Certifikat erhålls efter genomgången kurs

ANTAL DELTAGARE:

1-5

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler