KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning så lär du dig att utbilda dina kollegor på vårdcentralen eller sjukhuset i
barn HLR för sjukvårdspersonal. Vi lär dig att med trygghet kunna utbilda andra i barn HLR
för sjukvårdspersonal. Vi går även igenom en barn S-HLR grundutbildning sa att vi är säkra
på att du vet vad det är du skall utbilda om.
Vi går igenom allt som du behöver veta både i barn S- HLR kunskaper, luftvägsstopp och
pedagogik för att klara av att stå framför en grupp och lära dom göra barn HLR för
sjukvårdspersonal.
Vi går även igenom vad du som instruktör behöver för material för att utföra en barn S- HLR
utbildning
När du går från denna utbildning har du med dig tillräckligt med kunskaper för att känna dig
trygg i din roll som barn S HLR- instruktör. Under denna utbildning ingår både lunch och
fika.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

ca 8 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Läst kursbok i barn S-HLR
Läst instruktörsbok i barn S- HLR denna skickas till deltagarna innan utbildningen
Utfört ett webbtest på HLR rådets hemsida http://webbutbildning.hlr.nu/

Förbereda en träningsuppgift som kommer skickas till dig innan

MÅLGRUPP:

vårdcentraler sjukhus eller annan vårdpersonal som vill ha en instruktörsutbildning
i barn HLR för sjukvårdspersonal

KURSENS MÅL:

Att kursdeltagarna skall kunna genomföra en grundutbildning och bedöma sina blivande
kursdeltagare i HLR teknik. Vi vill att våra instruktörer skall förstå hur viktig det är med
scenarioträning under en S HLR utbildning. Vi vill även att våra blivande instruktörer skall
förstå vad det innebär att jobba med standardiserade utbildningar

KURSINNEHÅLL:

Barn HLR del

• Introduktion bakgrund till kursen
• Kedjan som räddar barn
• Hjärtstopp hos barn
• Andningsstopp hos barn
• Stabilt sidoläge
• Barn HLR med enkla hjälpmedel
• Luftvägsstopp hos barn
• Behandling av hjärtstopp hos barn på sjukhus i pre hospital verksamhet
• Alla kursdeltagare får kompetenskort i S-HLR barn efter godkänd genomförd kurs
PRATA IGENOM DE SCENARIOS SOM EN GRUNDUTBILDNING INNEHÅLLER
• Grundläggande HLR till barn en livräddarteknik
• Grundläggande HLR till barn livräddarteknik två
• Handgrepp för att kunna hjälpa barn/vuxna med luftvägsstopp
• Hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid
akuta situationer hos barn i form av scenarioträning.

Instruktörs del

• Vad krävs för att planera och genomföra en grundutbildning
• Material som behövs för kursen
• Bedöma kursdeltagarnas barn HLR teknik
• Bedöma deltagarnas teknik för att åtgärda ett luftvägsstopp
• Förstå vikten av mycket scenarioträning under en utbildning
• Förstå vad det innebär och vikten av att jobba med standardiserade
utbildningsprogram
• Viktigt att deltagaren förstår vikten av kvalitet på HLR och utbildning hos sina
blivande elever
• Förstå vikten av att repetera HLR utbildningar med jämna mellanrum
• Certifikat erhålls efter genomgången kurs

ANTAL DELTAGARE:

1-5

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler