KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning så lär du dig att utbilda dina kollegor eller vänner i Barn HLR för
allmänheten. Vi lär dig att med trygghet kunna utbilda andra i Barn HLR teknikerna. Vi går
även igenom en grundutbildning i Barn HLR så att det är tydligt vad det är du i framtiden
skall utbilda i.
Vi går igenom allt som du behöver veta både i Barn HLR kunskaper, luftvägsstopp och
pedagogik för att klara av att stå framför en grupp och lära dom göra barn HLR.
Vi går även igenom vad du som instruktör behöver för material för att utföra en barn HLR
utbildning
När du går från denna utbildning har du med dig tillräckligt med kunskaper för att känna dig
trygg i din roll som barn HLR instruktör. Under denna utbildning ingår både lunch och fika.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

ca 8 timmar fika och lunch ingår

FÖRKUNSKAPER:

Läst instruktörsbok i barn HLR denna skickas till deltagarna innan
utbildningen
Utfört ett webbtest på HLR rådets hemsida http://webbutbildning.hlr.nu/’

Förbereda en träningsuppgift som kommer skickas till dig innan

MÅLGRUPP:

företag / klubbar / förskolor som vill ha en instruktör i Barn HLR på sin klubb/
företag eller förskola.
Eller privatpersoner som önskar kunna utbilda sina vänner i barn HLR.

KURSENS MÅL:

Att kursdeltagarna skall kunna genomföra en grundutbildning och bedöma sina blivande
kursdeltagare i barn HLR teknik. Vi vill att våra instruktörer skall förstå hur viktig praktisk
träning på docka är under ett barn HLR Utbildning. Vi vill även att våra blivande instruktörer
skall förstå vad det innebär att jobba med standardiserade utbildningar

KURSINNEHÅLL:

Barn HLR

• De första kritiska minuterna
• Kedjan som räddar barn
• Kontrollera livstecken, medvetande, andning
• Stabilt sidoläge
• Hjärt-lungräddning
• Larma 112
• Hur du hjälper ett barn och en vuxen med luftvägsstopp

Instruktörs del

• Vad krävs för att planera och genomföra en grundutbildning
• Material som behövs för kursen
• Bedöma kursdeltagarnas HLR teknik
• Bedöma deltagarnas teknik för att åtgärda ett luftvägsstopp
• Förstå vikten av mycket träning under en utbildning
• Förstå vad det innebär och vikten av att jobba med standardiserade
utbildningsprogram
• Viktigt att deltagaren förstår vikten av kvalitet på HLR och utbildning hos sina
blivande elever
• Förstå vikten av att repetera HLR utbildningar med jämna mellanrum
• Certifikat erhålls efter genomgången kurs

ANTAL DELTAGARE:

1-5

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.

Vi kommer till er och utför utbildningen i era lokaler