KURSBESKRIVNING:

På denna utbildning får du lära dig lite om vad du skall göra om en person har ett hjärtstopp, har varit med om en olycka eller sjukdomsfall på en vuxen. Du får lära dig hur du hanterar olika situationer så att du kan känna dig mer säker om en akut situation skulle uppstå.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Ca 4 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Inga

MÅLGRUPP:

Alla företag som vill ha en personal som är förbered och vet vad man skall göra om det händer ett hjärtstopp eller en olycka eller ett akut sjukdomsfall i sin närhet.

KURSENS MÅL:

Att deltagarna på kursen skall känna sig trygga och en önskan att agera vid ett hjärtstopp eller en olycka eller ett sjukdomsfall.

KURSINNEHÅLL:

 • Hjärtlungräddning för vuxna alla får prova på egen docka
 • Vi visar kort hur en hjärtstartare fungerar
 • Vi lär er vad man gör om någon sätter i halsen vuxna och barn.
 • Vi visar hur man lägger en person i stabilt sidoläge
 • Olycksplats hur man prioriterar, bedömer, larmar och agerar på bästa sätt ( LABC)
 • Fallskador, nack-ryggskador
 • Blödningar yttre, inre och cirkulationssvikt
 • Brännskador
 • Stroke hur upptäcka i tid, vilka symtom, vad göra
 • Hjärtinfarkt symtom och hur förebygga, vad göra
 • Kramper och Epilepsi
 • Allergisk reaktion
 • Diabetes
 • Kris och krisstöd
 • Alla kursdeltagare får kompetenskort i HLR och första hjälpen efter godkänd genomförd kurs

ANTAL DELTAGARE:

10-12

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.