KURSBESKRIVNING:

Utbildningen ger deltagarna en grundläggande kunskap i tekniken för hjärt- och lungräddning så att de både kan starta HLR och känna sig motiverad att göra det om det skulle behövas. Detta gör att personerna på utbildningen lär sig att rädda/upprätthålla liv genom användandet av HLR

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Ca 2 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Inga

MÅLGRUPP:

Alla arbetsplatser bör ha en eller flera personer med kunskap om HLR om olyckan skulle vara framme. Kursen riktar sig till dessa personer.

KURSENS MÅL:

Att hjälpa deltagarna på kursen att känna sig säkrare och mer villiga att göra HLR om en akut situation skulle uppstå.

KURSINNEHÅLL:

 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp (alla får träna på egen docka)
 • Åtgärder när någon sätter i halsen
 • Vi visar hur en pocket mask / munskydd som används vid mun till mun metoden fungerar
 • Information och demonstration av hjärstartare (vi har med en riktig hjärstartare så att kursdeltagarna kan få se hur en hjärstartare fungerar)
 • Alla kursdeltagare får öva på hjärstartare med en attrapp
 • Alla kursdeltagare får ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd kurs

ANTAL DELTAGARE:

10-12

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.