KURSBESKRIVNING:

Denna utbildning lär dig om hjärtlungräddning men också mycket om hur en hjärtstartare fungerar. Detta för att du som insatspersonal/ eller på simhall och idrottsanläggning skall kunna agera snabbt och vara säker på hur du använder en hjärstartare om detta skulle behövas.

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Ca 4 timmar

FÖRKUNSKAPER:

Inläst kursbok i D-HLR kommer skickas till dig innan kursen Godkänt resultat på webbutbildning på http://webbutbildning.hlr.nu/

MÅLGRUPP:

Insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas utföra HLR ex säkerhetsvakter, brandmän ,polis , taxichaufförer ,personal i simhallar, flygpersonal, etc. Samt de personer med särskilt ansvar för hjärstartare på arbetsplatser och publika anläggningar.

KURSENS MÅL:

Deltagarna på kursen skall förstå behovet av och kunna larma, börja HLR och använda en hjärtstartare. De skall kunna agera ensamma eller i par. De skall också kunna känna en trygghet i att utföra HLR och använda hjärtstartaren. I tillägg till detta skall de också kunna leda en hjärtstoppsituation tills ambulanspersonal är på plats.

KURSINNEHÅLL:

 • Vuxen – HLR en – och två livräddarteknik alla får öva på egen docka
 • Vikten av tidigt larm, tidig HLR oh tidig defibrillering
 • Larmrutiner
 • Vad händer vid ett hjärtstopp
 • Om hjärtat
 • Kontroll av livstecken
 • Andningsmask alla får öva på egen docka
 • Akututrustning
 • Stabilt sidoläge vi övar praktiskt
 • Defibrillator apparatgenomgång
 • Så använder du en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt vi tränar i par med en simulator
 • HLR vid speciella tillstånd
 • Åtgärder vid luftvägsstopp vi tränar åtgärderna på varandra och på docka
 • Etik och säkerhetsaspekter
 • Underhåll och ansvar
 • Det finns tid att svara på frågor från erfaren instruktör
 • Alla kursdeltagare kommer få ett kompetenskort i D- HLR efter godkänd genomförd kurs

Vid önskemål bjuder vi på fika under vår korta paus.

ANTAL DELTAGARE:

2-6

GENERELL INFORMATION OM VÅRA UTBILDNINGAR:

Alla som utbildar har mångårig erfarenhet av att utbilda personer i hjärtlungräddning och är sjuksköterskor.

Vi följer alla HLR rådets senaste riktlinjer.